kan vi ha to tankar i same hovud?

Kva krefter er det som blir utløyste i oss når noko blir løfta fram som støttar våre fordommar. Då brennpunkt viste programmet om tiggarar i Bergen, så førte det til lynsjing og sjikanering og hatutfall mot dei som dagen etter sat i gatene med koppane sine. Var det skuldkjensla vi har gått med når vi har luska oss forbi koppane utan å gje som vi endeleg kunne sleppa, var det den vemmelege kjensla over å møta det vi trudde var fattigdom som vi brått kunne fri oss frå. Vi kunne pusta letta ut og høglydt gi uttrykk for vår indignasjon over “dette pakket”.

Eg vil ikkje meina noko om tigginga, og kriminalitet er politiet si sak, men eg vil meina noko om oss som møter menneske. Går det an å vita at det er bakmenn og kriminelle som står bak mykje av tiggarverksemda, og samstundes sjå som medmenneske dei slitne kvinnene som sit med koppen sin, oftast er dei utnytta, redde, utan mulighet til å koma seg fri. Går det an å tenkja at somme av desse er døtre, søstre, mødre som er pressa inn i ein situasjon som dei ikkje kjem ut av, kanskje med små born heime som gissel, eller gamle foreldre. Går det an å sjå at dette er medmenneske?

Tigging er inga løysing på eit fattigdomsproblem. Det må finnast politiske løysingar som kan hjelpa dei som ikkje er rike og festløver og kjeltringer, og politi som kan fanga opp dei som er kriminelle. Det er i alle fall inga hjelp for nokon med hån og sjikane og valdelege angrep. Det må gå an å ha to tankar i same hovud. Og at vi evner sjå den menneskelege nauden som ofte ligg bak mange av desse sjebnene. Om vi ikkje gir pengar i koppen, kan vi i det minste gi smil og vennlege ord. Det er eit medmenneske som sit der med koppen, og alle er meir enn vi ser.

er det liv etter førti? eller seksti?

Det var ei som fortalde meg at ho hadde lese ei overskrift i ei avis der det sto: “Er det noko liv etter 40?” Jøye meg, eg som er over 65 no. Skulle livet mitt vera over? Å nei, du, slett ikkje. Eg er framleis på føtene og eg har ikkje tenkt å leggja meg ned så lenge eg greier kravla meg inn i dagen. Sant nok kan det skrangla litt her og der i skrotten, men eg trøystar meg med orda til Lill Babs “vaknar du ein morgon etter at du er femti og ikkje kjenner noko, då er du død”. Eg lever. Jammen kjenner eg så visst at eg lever.

Det er ei tid for alt i livet. Det er ulike årstider og ulike utfordringar. Det var ei tid å vera ung og at alt låg ope og ein måtte ta val i livet, – det var ei tid å få barn og fylla hendene og tida med den varmen og utfordringa. Det var ei tid å fullføra jobben ein hadde tatt på seg. Det er ei tid med gamle foreldre og utfordringane det gir. Men det er også ei tid for å nyta livet, og kor tid kan ein det meir enn etter godt fylte 60? Etter kvart førtidspensjonert eller pensjonert. Vi kan fylla dagane med omsorgsarbeid framleis, vi kan fyka av stad med tusen gjeremål, men det er val. Pliktløpet er unnagjort, no kan vi velja, dei fleste av oss.

Snill jente syndromet heng i så mange av oss fødde på førti og femtitalet, men om vi ikkje skulle gi oss sjølv gledene no, kor tid skulle dei då koma? Ta oss tid til å kjenna på lystene, eller henta dei fram att om dei har sovna. Gjera dei sprø tinga vi ikkje har tillatt oss før. Om ikkje no, kor tid då? Når vi blir demente og ikkje greier kontrollera oss lenger, får vi vel lite glede av sprella vi finn på.

Vi som er i det gode livet godt etter seksti, la oss gløyma dei haltende skrottane, la oss hoppa over begrensingane og våga leva. Det er vår tid no, det er no, no no! Om det er liv etter 40? Og etter 60? Å ja, gjett om!!! Hos meg er våren enno i kroppen.

å vera annleis…

Kvifor er det så flott å vera unik, og meir tvilsamt å vera annleis? Er det ikkje to sider av same sak? Eg blei inspirert av dei to ulike sokkane som blir vist på nettet i dag, til ære for alle annleise. Og eg tenkjer, det er til ære for oss alle. For er det nokon av oss som ikkje er annleis? Er det nokon av oss som ikkje er unike? Og skulle vi ikkje vera stolte over dette, at det fins berre ein av oss. Ingen er akkurat den eg er.

Eg hadde ein kjærast ein gong, som var ein av desse kontormennene, dei som kjem på rekkje med same dressjakken, same dokumentmappa, same hårsveisen, og same nestenbarberte kinn. Du står der og ser og undrast, kven av dei er det eg kjenner tru, og er du nærsynt kan du risikera å ta feil. Men når du kjem nær, så er det likevel den eine som er den du ser. Og slik er det med ungdomsflokkar også, same stil, same image, men kjem du nær ser du ditt menneske, som ingen andre er lik. Det er lett å la seg lura av fasaden.

Men nokon er meir ulike enn andre, å sjå til, eller i måten å vera på, og kanskje desto meir unike. Kor vakker det er med dette mangfaldet. Måtte vi aldri skrella bort eller prøva tilpassa så mykje at det vakraste blir borte. Det unike.

Det kan vera belastande å gå rundt å kjenna seg annleis i eit samfunn av konformitet. Det kan kjennest sårt og gå rundt og kjenna på sin ulikskap. Men skulle vi ikkje verkeleg gjera kampanje for egenarten, for det unike, for det annleise, så vi alle uansett kven vi er kan få veksa og utvikla vårt potensiale. Få vera stolte av den vi er. At vår annleishet blei vår styrke. Og at vi med vår ulikskap kan vera med å utvikla kvarandre og utvida kvarandre sine indre rom.

Hurra for å vera annleis. For å vera den ein er. Ingen av oss er skapt som feilvare!

 

 

blind date…

Eg har vore på blind date for første gong i livet mitt. Kanskje for første gong på date i det heile tatt. Av og til, i øyeblikk av eit eller anna, kan ein koma til å gjera ting ein aldri trudde ein skulle gjera. Det dumpa inn på e-posten min tilbod frå ei datingside, 19 kroner for seks månader. Nitten kroner tenkte eg, det et jo lite for å finna ut kva som skjer der inne i dette hemmeleg men svært så populære landskapet. Så eg heiv meg på, impulsivt og uten å tenkja meg meir om. No var det 19 kroner pr. månad, men skitt, det er ikkje ein kaffikopp for månaden ein gong. Men eg angra før eg hadde lagt ut statusen min og eg ville sletta meg umiddelbart. Berre at der dumpa det ei melding inn før eg fekk snudd meg rundt. Ikkje noko tørrprat der i garden, rett og slett ein invitasjon til middag i byen. Hjelpe og trøyste, eg skumma profilen til han som var så dristig, såg at den i alle fall såg spiseleg ut, sjekka bilde som også var spiseleg. Skitt, tenkte eg, dei gale har det godt, og eg takka ja. Ein god middag på byen har eg sansen for, og kva gale kunne skje ein fredagskveld på ein av byens bedre restaurantar. Knipen var han i alle fall ikkje, eg sjekka menyen på nettet, for uvant som eg er med fine rettar måtte eg jo sjekka om eg forsto kva maten dei serverte der var, eg har før sote og valt mat ut frå russisk rullett. Eg såg fort at her var prisar eg ikkje hadde råd å spleisa på, så eg var glad for at eg var invitert. Og i alle fall to av rettane hadde eg høyrt om før, så det skulle vel gå bra.

Første runde unnagjort, så var det neste bekymring. Kva skulle eg ha på meg. Og, fyren visste like lite om meg som eg om han, så han visste slett ikkje at eg er ei kvinne med vel store former, min eks ville skamlaust sagt tjukk. Ville han snu i døra, denne karen som baud meg ut usett og usjekka? Eg visste enno ikkje anna enn fornavnet hans, og han mitt. Ville eg bli ståande der og gapa, svolten med nasen mot vindaugsruta inn til restauranten utan nokon kavaler? Eg kasta bekymringane bak ryggen. Ute komen får ute vera, sa bestemor. Hadde eg sagt ja fekk eg la det stå til. Eg bestemte meg for ei hylse av ein kjole som smaug seg over volangane mine, det du ser er det du får.

Sidan eg alltid er ute i god tid, så traska eg rundt i sidegatene med sommarfuglar i magen både vel og lenge, for ikkje å stå der og trippa og verka overivrig ved restauranten når daten kom. Panikken var på plass no. Kva i all verda hadde eg gitt meg ut på. Og korleis skulle eg vita kven han var, og han kven eg var. Dette var rein galskap, det var like før eg snudde. Men eg kunne jo ikkje vera så uhøfleg og berre utebli heller. Og så var eg svolten. Næringvit har eg.

Det gjekk bra. Eg blei ikkje ståande att som ei attergløyme. For daten kom. Ein hyggeleg og allsidig kar, som spanderte trerettars middag og noko godt å drikka dertil. Han preika og eg åt. Og maten smaka vedunderleg. Eg kom meg på bussen heim så velfødd som berre mogeleg var. Og om nokon lurer på om vi skal møtast igjen, daten og eg? Han veit framleis ikkje etternamnet mitt. Men eg har no vore på mitt livs første og truleg siste blind date.

aleine på kafe…

Det er ikkje synd i den som sit aleine ved eit kafebord. I alle fall dei fleste av oss. Det treng ikkje seia at vi er einsame, at vi manglar sosial omgang eller er attegløymer om vi sit der og nyt ein god middag aleine, eller har ein kopp cappuccino aleine ved kafebordet, eller nyt eit kakestykke til kaffien. Det fins dei av oss som trivs med aleinetid, som har gode stunder utan selskap der vi sit med kaffien vår, som likar å berre vera i folkelivet utan å måtta konversera eller forhalda oss til andre. At vi rett og slett nyt å vera aleine ei stund i surret frå andre rundt.

Det skal liksom vera slik at vi skal vera i flokk, flokken vår. At går vi ut, så skal vi vera fleire. Eg fekk merka det godt den gongen eg gjekk ut for å dansa om helgane, mukk aleine. Er du her aleine, spurde folk. Kor tøff du er, sa andre. Men kjære vene, eg gjekk ut for å dansa fordi eg elskar å dansa, – andre gonger var eg ute med venner. For eg har venner om eg ofte er å sjå aleine på kafe. Ingen stader tenkjer eg så bra som på kafe aleine. Aldri dukkar de topp fleire gode idear enn når eg sit der og høyrer summing av prat rundt meg.

Nokon går på fjellet, og gjerne aleine. Det er ikkje synd i dei om dei ikkje har turfølgje. Somme av oss går aleine på kafe, og det er ikkje synd i oss om vi sit der ved bordet mukk aleine. Vi er ulike, vi har ulike behov. Nokon ville ikkje trivast aleine på kafe, slik eg ikkje trives aleine på fjelltur, eller på fjelltur i det heile tatt. Å vera i ei vennegruppe og dela latter og prat er topp og viktig, men for meg er det også viktig med aleinetida på kafeen. Det er då og der eg pustar med magen og fyller på mine indre rom. Så ikkje sjå på den som sit aleine med medkjensle, heller ørlite misunnelse.

Kor langt kan vi strekkja oss for å møta kvarandre, utan å gje frå oss vår integritet? Korleis kan vi møtast med motstridande haldningar og meiningar, og framleis halda fast på vårt eige? Når det spissar seg, når ulike meiningar gnissar mot kvarandre, når vi tar ulike konsekvensar av det vi ser og begge meiner vi har rett, korleis framleis møtast i omsorg og i respekt?

Når totalt ulike overtydingar møtes, er det så lett å gå i krig. Sjå motstandaren som fiende. La haldningar og meiningar ta over alt fokus i staden for å sjå mennesket bak den ein er ueinig med. Det blir baktaling, det blir å grava fram skit om den andre. Det bli å fordømma, anklaga, trykka ned. Og så misser vi kvarandre, vi som kanskje før var ein del av kvarandre sine liv.

Korleis lever vi med at vi ser så ulikt på ting? Ser ulikt på innvandring, ser ulikt på Trump, ser ulikt på likekjønna sin rett til kyrkjeleg vigsel. Og alt det andre, der prinsipp, djup overtyding, eller eige grunnlag å stå på blir truga. Er det mogeleg at vi framleis kan sjå kvarandre som medmenneske, at vi framleis kan vera gode med kvarandre, at vi kan visa kvarandre respekt og lytta til kvarandre og tala vel om kvarandre. Om vi aldri blir einige, kan vi likevel ha omsut for kvarandre?

Vi skal ikkje la bli å kjempa for det vi trur på, vi skal halda fast på vårt eige og stå opp for det vi trur på, men det skulle vel vera mogeleg å gjera dette i audmjuk respekt for dei som vi opplever som motstandarar, skulle det ikkje?

dei trigga dagar…

Kanskje ikkje alle har det slik, men for mange av oss kjem dei vonde dagane. Kanskje ikkje fordi noko fælt har skjedd eller fordi det er noko som særleg står på. Men vi har våre sår som blir trigga, eit lite ord, eit eller anna som skjer, og vi rasar inn i eit rom vi ikkje var førebudd på å koma inn i no. Så står vi der, og noko sårt og tungt er opna. Det riv i våre indre landskap, vi er i fritt fall i kjenslene våre. Dagen som kanskje starta optimistisk er bitt ei utfordring å koma gjennom. Og vi kjempar for å koma oss vidare, ut i det opne rommet vi vil vera i. Men så heng noko att.

Rart med desse gamle såra, med desse ømme punkta vi ber med oss, oftast godt gøymte. Rart med denne sårbare tynne huda som så fort kan revna. Vi kan ha trudd at det er ting vi er ferdige med, vi kan ha tenkt at dette er fortid og historie og gjeld ikkje lenger i livet i dag. Så brått stuper vi inn i det. Og iblant tar det også tid før vi forstår kva som har utløyst dette. Vi må stogga opp og leita etter, kva var det no som blei trigga? Vi kan bli sinte i vårt forsvar, vi kan overreagera, og dei rundt forstår ikkje kva dette er. Men det er livet vårt. Det er det som gjer oss til menneske og ikkje robotar. Vi kan bli berørte. Vi kan bli små og redde same kor vaksne og kloke vi er.

Dei vonde dagane. Dagane då vi særleg treng nokon å krypa nær, nokon som tar imot og forstår, det er ofte dei dagane vi kjenner oss mest einsame. Mest aleine. For kven kan ta imot det som vi ofte kjenner skam over, at vi reagerer som vi gjer. Vi vil så gjerne få livet til og at alt skal vera vakkert. Vi bit heller tennene saman og lar det vonde få gå endå djupare inn, riva enno meir opp av det vi har prøvd reparera. Når vi treng kvarandre mest, la oss våga be om den nærheten vi ønskjer. Snille jenter som ikkje ber om sjokolade får ikkje sjokolade, sa ei til meg ein gong. La oss leita rundt oss etter ei beslekta sjel som tåler den vi er, i vonde dagar som i gode. Dei er der kanskje, dei som kan møta oss også når vi treng vrengja ut det vi ikkje er stolte av. Viss vi tør kan det henda vi blit tatt imot og sjølv kan ta imot tilbake.

 

sunnare enn gulrøtter…

Kva er sunnast, å trimma, eta gulrøtter eller å le? Eg held på å le. Og det etter ein dag på kafe med gode venner der vi lo så eg hadde gangsper i magen etterpå. Det å gå heim med latteren enno boblande i brystet, det å kjenna korleis smilet har hengt seg opp i ansiktet, og så landa heime med gleden i heile kroppen, det må vera helsebot. Eg er så heldig at eg har slike venner, venner å le med. Ikkje at dei ikkje er seriøse nok, vi diskuterer både Trumph, innvandring og neste års valg. Vi diskuterer om Jensen er korrupt eller ikkje, og om renta vil stiga. Men så kjem desse spontane komentararne, desse rå innspela, og vi knekk saman og hyler så dei andre kafegjestane snur seg og ser.

Ja, det er mykje som er sunt. Eg har starta på treningsstudio, og visste kjennes det godt å få bruka kroppen. Eg prøver skjera ned på kakeetinga og eta meir salat (sjølv om eg synes gras er for kuer), men ingen ting gjer meg så godt som denne latteren. Dette uhøgtidelege og glade. Ingen prestisje, ingen skeive blikk om vi har gått for langt, berre denne fryden over å kunna sei ting slik som dei fell oss inn der og då. Skråblikket på det som kjem opp, det å ta dei feilslåtte poeng og vri dei om. Og berre i rein pur varme overfor kvarandre, aldri vondsinna. Jau så visst er det sunt med slike vennskap.

Vi skulle ledd mykje meir. Vi skulle ha vore meir uhøgtidelege, vi skulle gitt meir blaffen. Vi skulle latt fleire murar falla rundt oss og sleppt kvarandre nærare. Sunnare enn det kan det ikkje bli. Vi vil ikkje vinna evig liv på det, men eit mykje kjekkare liv. Og det er no her vi lever, denne korte og dyrebare stunda som er gitt oss.

 

ulikskap som ressurs…

Eg var på forfattarbesøk og skulle møta elevar med bøkene mine. Eg kom litt seint ut frå ein fin time med ivrige elevar. Ute på gangen sat ei jente aleine, samankropen inn mot veggen. “Hei, sit du her”, spurde eg og stoppa ved henne. Ho nikka, andletet var så tomt. “Eg har ADHD, eg”, sa ho. Eg smilte til henne. “Så flott”, sa eg, “då har du ein ekstra ressurs i livet. Bruk den godt”.

Jenta såg opp på meg, andletet hennar opna seg. Ho reiste seg og sto framfor meg. “Det har ingen sagt før”, sa ho. Vi blei ståande og snakka samen ei god stund, og jenta var som forandre då ho gjekk ut til dei andre. Etterpå tenkte eg mykje på dette, korleis ein diagnose kan blir stempel på eit ungt menneske. Korleis det kan bli å bli plassert i ein bås, båsen for den som er annleis og ikkje heilt som ein skal. Men viss vi ser på historien vår, korleis hadde det vore om det ikkje var for alle med ADHD som med engasjement og ustoppeleg iver har gått på der andre hadde gitt opp. Og korleis dei med Asberger har kunne fokusert og fått resultat som ingen andre. Og dei med bipolar liding som i sine gode periodar har skapt det vakraste, mest utrulege. Eller dei med dysleksi, som vi kjenner frå historien som ressursmenneske. Og vi kan halda på vidare.

Viss vi først skal setja diagnosar på barn og unge som lever der i skulekvardagen, så la oss få fram ressursen i denne diagnosen. Mulighetane diagnosen opnar for, så den som får diagnosen oppdagar kor unik han eller ho er, kor utvald og med spesielle evner. La diagnosen bli noko å vera stolt over. For kva fattig samfunn ville vi ikkje vore uten desse som tilbake i historien kunne hatt diagnosar men aldri fekk det, fordi tida dei levde i ikkje var ei diagnosetid. Det var plass for ulikskapane utan å setja merkelapp på.

Eg vil slå eit slag for ulikskapen mellom oss. For mulighetane i den einskilde sine evner og utrustning. Vi skal ikkje alle vera like, vi skal ikkje alle gjera det same. Vi skal til saman vera eit stort og vakkert mosaikkbilde av rikdom. Vi trengs alle. Vi er alle unike, med eller utan diagnosar.

“Det har berre gått oppever for oss”, seier mor mi når ho ser tilbake på livet. Og vi som er etter har vel berre levd i oppoverbakken. Mor mi opplevde å bli farlaus før ho var to år gammal, det var ein hard kamp å greia seg for mor hennar som blei aleine med tre små. “Hugs alltid på å støtta Sanitetsforeininga, dei hjelpte oss”, sa onkelen min til mor mi, noko som har stått heilt klart for henne i alle år. Det å hjelpa. Mi mormor som strevde for å halda livet saman for seg og dei tre små, ho sa alltid “ein bli aldri fattig av å gje”. Å møta på sjukeheimen ein som hugsa denne enka som kom på døra deira med havremjøl i ein pose i krigsåra då det for alle var stor armod gjorde inntrykk. Ho delte det vesle ho hadde.

Eg tenkjer på dette i dag, dette med å dela. Vi som surfar på velstanden, som aldri har gått svoltne til sengs, som ikkje har mangla klede eller tak over hovudet. Som har fått utdanning, jobbar, og når det har glippe hjelp på anna vis. Vi som har nok, kvifor er vi så redde for å dela? Har vi mista noko veldig viktig som menneske? Var det overflod som fekk mormor til å gå rundt til naboar med den vesle posen havremjøl? Nei så visst ikkje, ho kunne vel ha trong for det alt sjøl. Men ho visste dei var utan og ho hadde. Og eg trur ikkje ho var aleine om slikt, det var slik haldninga var. Er dette ein verdi vi er i ferd med å mista? Tanken på dei andre, omsuta for dei rundt oss.

Nei, vi kan ikkje hjelpa alle. Det er så sant. Men vi kan hjelpa nokon. Slik sanitetsforeining hjelpte mormor og hennar den gongen for snart nitti år sidan. Og mormor sidan hjelpte dei ho kunne, med det vesle ho hadde. Strikka genserer og sokkar til basarer, og delte havremjøl. Og mange med henne. Det var slik livet fekk meining. Og heldigvis er det mange enno som ser denne verdien og som er der for andre. Heldigvis. Men les ein rundt om i aviser og blad kan ein frysa. Der er det eit “ver deg sjølv nok” som ofte lyser mot ein.

Det er kanskje ikkje så rart at så mange lever med meiningsløyse i dag, når alle skal vera seg sjølv nok. Når vi lever som om vi tar det for gitt at vi skal få stå her og berre nyta i oppoverbakken for alltid, og endåtil har fortent det. Den største gleda du kan ha, det er å gjera andre glad, skreiv vi i minnebøkene som barn. Kanskje denne enkle sanninga er det som kan berga oss som menneske, frå einsemd, motløyse, tomhet og meiningsløyse. At vi bryr oss om kvarandre.