når våren brusar…

Endå ein gong skulle eg få oppleva det. Å forelska meg. Gamle dama, snart utgått på datoen, kjenner våren brusa i kroppen. Å nei, eg har ingen kjæreste, ingen mann som held meg i handa på tur eller som eg kan krypa inntil når kvelden kjem. Han som har fått det til å dansa i brystet mitt veit ikkje kva glede han er i livet mitt. Og det treng han slett ikkje få vita. For denne tida her med eld i hjarta og brusande blod, denne tida er så dyrebar at ingen kvardag skal få røra ved ho.

Å starta på nytt forhold i min alder og med mi ballast, å måtta tilpassa seg eller aller verst, risikera å bli avvist, nei det vågar eg neppe utsetja meg for. Men deilig er det, at det enno er mogeleg å kjenna slik. At det enno kan dansa småalvar i blodet, at eg kan kjenna korleis hjarta hoppar ved eit blikk eller eit tilfeldig møte. Eg gøymer skatten min djupt i det varmaste og lunaste i meg. Og kjenner at eg lever, eg lever. Det er ein ekstra dimensjon i kvardagen. Eg har vore der før, og det har gått over. Men er ikkje mindre sterkt når det står på. Det opnar så mange rom inst inne.

Og han som er gjenstand for alt dette, han som uvitande er sentrum i livet mitt, i tankane mine, i alt eg er desse dagane, han går omkring i sin kvardag og lever sitt liv utan å kjenna til kor stor lykke det er for meg berre å vita at han fins. Nei, eg drøymer ikkje om ei framtid med han. Eg drøymer om at eg må greia nyta og ta vare på desse dagane mens elden enno brenn i meg, så eg kan nyta endå ein gong slik det er, å vera dirrande yr og levande. Heldige eg, som i denne fase av livet får kjenna på dette, og eg nyt det. Ja, eg nyt det alt eg kan og kallar det nåde.

det er livet alt…

Det skal god rygg til å bera gode dagar, var det ein som sa. Eg sit og tenkjer på dei orda no. Ser ut på sola, har sote ved fjorden og nytt å bli stroken over huda av sola. Og så sit eg her med klump i halsen og varme bak augo. Vil gråta. Fordi eg har det så godt? Er det alderdommen som har teke meg? Eg har jo sett dei gamle mennene som stadig tørkar augo. Er det noko med å bli særleg ømhuda eller tynnhuda med åra, at alt, godt som gale, går rett i fletta på ein. Går det an å gråta når ein har det som plomma i egget? Må ein ikkje dansa og jubla og senda takk som lette såpebobler oppover i lufta? Går det an å vera tristglad?

Ja, visst er det grunnar nok til å gråta. Visst er det berre å kasta eit ørlite blikk på dagsnytt og aviser for å få meir enn god nok grunn til gråten. Eller å sjå inn i sine indre kammer, der det ligg små rennande elvar frå det levde livet. Men når ein har det godt? Har nok mat, klede så ein kan skifta tre gonger om dagen om ein vil, tak over hovudet, gode venner. Familie ein er glad i. Og så ligg gråten der? Ikkje til å forstå. Kan ein savna når ein har nesten alt? Kan ein ønskja når ein har hendene så fulle at det flyt over?

Det er forunderleg dette livet. Det har i seg så mange nyansar. Eg bryr meg ikkje så mykje om kvifor og kva, eg sit her og lar berre tårene vera. Dei er ein bit av livet dei også. Ein er ikkje sjuk om ein er trist og litt melankolsk i blant, ein er berre eit levande menneske som tør kjenna. Og det vil eg jo vera.

Ja, eg har det godt, veldig godt. Og eg gret likevel. Kanskje av takk for alt det fine eg har fått med meg i livet. For all den rikdom eg har tatt imot og måtta sleppa, slik ein må i livet, fordi det alltid går vidare. Sola skin, fjorden glitrar, og eg seier som Arja: Jag vil takka livet!

Ver den du er!

Det skulle vera så sjølvsagt: Ver den du er! Stå for det som er ditt og ver stolt over ditt forråd. For ingen av oss er her på slump, tenkjer eg. Det vi har fått utlevert, det er vårt til å bruka og foredla. Det er ikkje spørsmål etter kva ressursar vi har, men kva vi gjer med det vi har fått utlevert. For det er det som kan fullbyrda vårt syfte på denne jorda. Om vi kunne sjå det slik, då kunne vi sleppa misunnelse og kamp om plass og posisjon. Vi skal ikkje vera like og gjera det same, vi skal utfylla kvarandre. Der vi snik oss unna det som er vårt for å prøva vera noko vi heller ville vore, der tar vi bort ein ressurs frå heilskapen.

Det er så lett å samanlikna seg, føla seg mindre, mindre verd, mindre verdifull, mindre sett. Det er som om alle vil stå på toppen av same pallen. Men om vi alle gjorde det, kva verdi hadde pallen då? Det er ulike pallar, så det viktige er å finna ut, kor er min plass? Kva er det som er mitt å fullbyrda? Kva har eg fått utlevert for å fylla ut i heilskapen? Og la oss vera stolte over den plassen som er vår. Same kor han er, og kva prestisje og posisjon denne plassen har, om vi blir sett eller ikkje. Vera tru mot det vi er gitt.  For det er vårt liv vi skal leva, og ingen andre sitt. Stå stolte, og rakrygga, på vår plass.

 

kan vi ha to tankar i same hovud?

Kva krefter er det som blir utløyste i oss når noko blir løfta fram som støttar våre fordommar. Då brennpunkt viste programmet om tiggarar i Bergen, så førte det til lynsjing og sjikanering og hatutfall mot dei som dagen etter sat i gatene med koppane sine. Var det skuldkjensla vi har gått med når vi har luska oss forbi koppane utan å gje som vi endeleg kunne sleppa, var det den vemmelege kjensla over å møta det vi trudde var fattigdom som vi brått kunne fri oss frå. Vi kunne pusta letta ut og høglydt gi uttrykk for vår indignasjon over “dette pakket”.

Eg vil ikkje meina noko om tigginga, og kriminalitet er politiet si sak, men eg vil meina noko om oss som møter menneske. Går det an å vita at det er bakmenn og kriminelle som står bak mykje av tiggarverksemda, og samstundes sjå som medmenneske dei slitne kvinnene som sit med koppen sin, oftast er dei utnytta, redde, utan mulighet til å koma seg fri. Går det an å tenkja at somme av desse er døtre, søstre, mødre som er pressa inn i ein situasjon som dei ikkje kjem ut av, kanskje med små born heime som gissel, eller gamle foreldre. Går det an å sjå at dette er medmenneske?

Tigging er inga løysing på eit fattigdomsproblem. Det må finnast politiske løysingar som kan hjelpa dei som ikkje er rike og festløver og kjeltringer, og politi som kan fanga opp dei som er kriminelle. Det er i alle fall inga hjelp for nokon med hån og sjikane og valdelege angrep. Det må gå an å ha to tankar i same hovud. Og at vi evner sjå den menneskelege nauden som ofte ligg bak mange av desse sjebnene. Om vi ikkje gir pengar i koppen, kan vi i det minste gi smil og vennlege ord. Det er eit medmenneske som sit der med koppen, og alle er meir enn vi ser.

er det liv etter førti? eller seksti?

Det var ei som fortalde meg at ho hadde lese ei overskrift i ei avis der det sto: “Er det noko liv etter 40?” Jøye meg, eg som er over 65 no. Skulle livet mitt vera over? Å nei, du, slett ikkje. Eg er framleis på føtene og eg har ikkje tenkt å leggja meg ned så lenge eg greier kravla meg inn i dagen. Sant nok kan det skrangla litt her og der i skrotten, men eg trøystar meg med orda til Lill Babs “vaknar du ein morgon etter at du er femti og ikkje kjenner noko, då er du død”. Eg lever. Jammen kjenner eg så visst at eg lever.

Det er ei tid for alt i livet. Det er ulike årstider og ulike utfordringar. Det var ei tid å vera ung og at alt låg ope og ein måtte ta val i livet, – det var ei tid å få barn og fylla hendene og tida med den varmen og utfordringa. Det var ei tid å fullføra jobben ein hadde tatt på seg. Det er ei tid med gamle foreldre og utfordringane det gir. Men det er også ei tid for å nyta livet, og kor tid kan ein det meir enn etter godt fylte 60? Etter kvart førtidspensjonert eller pensjonert. Vi kan fylla dagane med omsorgsarbeid framleis, vi kan fyka av stad med tusen gjeremål, men det er val. Pliktløpet er unnagjort, no kan vi velja, dei fleste av oss.

Snill jente syndromet heng i så mange av oss fødde på førti og femtitalet, men om vi ikkje skulle gi oss sjølv gledene no, kor tid skulle dei då koma? Ta oss tid til å kjenna på lystene, eller henta dei fram att om dei har sovna. Gjera dei sprø tinga vi ikkje har tillatt oss før. Om ikkje no, kor tid då? Når vi blir demente og ikkje greier kontrollera oss lenger, får vi vel lite glede av sprella vi finn på.

Vi som er i det gode livet godt etter seksti, la oss gløyma dei haltende skrottane, la oss hoppa over begrensingane og våga leva. Det er vår tid no, det er no, no no! Om det er liv etter 40? Og etter 60? Å ja, gjett om!!! Hos meg er våren enno i kroppen.

å vera annleis…

Kvifor er det så flott å vera unik, og meir tvilsamt å vera annleis? Er det ikkje to sider av same sak? Eg blei inspirert av dei to ulike sokkane som blir vist på nettet i dag, til ære for alle annleise. Og eg tenkjer, det er til ære for oss alle. For er det nokon av oss som ikkje er annleis? Er det nokon av oss som ikkje er unike? Og skulle vi ikkje vera stolte over dette, at det fins berre ein av oss. Ingen er akkurat den eg er.

Eg hadde ein kjærast ein gong, som var ein av desse kontormennene, dei som kjem på rekkje med same dressjakken, same dokumentmappa, same hårsveisen, og same nestenbarberte kinn. Du står der og ser og undrast, kven av dei er det eg kjenner tru, og er du nærsynt kan du risikera å ta feil. Men når du kjem nær, så er det likevel den eine som er den du ser. Og slik er det med ungdomsflokkar også, same stil, same image, men kjem du nær ser du ditt menneske, som ingen andre er lik. Det er lett å la seg lura av fasaden.

Men nokon er meir ulike enn andre, å sjå til, eller i måten å vera på, og kanskje desto meir unike. Kor vakker det er med dette mangfaldet. Måtte vi aldri skrella bort eller prøva tilpassa så mykje at det vakraste blir borte. Det unike.

Det kan vera belastande å gå rundt å kjenna seg annleis i eit samfunn av konformitet. Det kan kjennest sårt og gå rundt og kjenna på sin ulikskap. Men skulle vi ikkje verkeleg gjera kampanje for egenarten, for det unike, for det annleise, så vi alle uansett kven vi er kan få veksa og utvikla vårt potensiale. Få vera stolte av den vi er. At vår annleishet blei vår styrke. Og at vi med vår ulikskap kan vera med å utvikla kvarandre og utvida kvarandre sine indre rom.

Hurra for å vera annleis. For å vera den ein er. Ingen av oss er skapt som feilvare!

 

 

blind date…

Eg har vore på blind date for første gong i livet mitt. Kanskje for første gong på date i det heile tatt. Av og til, i øyeblikk av eit eller anna, kan ein koma til å gjera ting ein aldri trudde ein skulle gjera. Det dumpa inn på e-posten min tilbod frå ei datingside, 19 kroner for seks månader. Nitten kroner tenkte eg, det et jo lite for å finna ut kva som skjer der inne i dette hemmeleg men svært så populære landskapet. Så eg heiv meg på, impulsivt og uten å tenkja meg meir om. No var det 19 kroner pr. månad, men skitt, det er ikkje ein kaffikopp for månaden ein gong. Men eg angra før eg hadde lagt ut statusen min og eg ville sletta meg umiddelbart. Berre at der dumpa det ei melding inn før eg fekk snudd meg rundt. Ikkje noko tørrprat der i garden, rett og slett ein invitasjon til middag i byen. Hjelpe og trøyste, eg skumma profilen til han som var så dristig, såg at den i alle fall såg spiseleg ut, sjekka bilde som også var spiseleg. Skitt, tenkte eg, dei gale har det godt, og eg takka ja. Ein god middag på byen har eg sansen for, og kva gale kunne skje ein fredagskveld på ein av byens bedre restaurantar. Knipen var han i alle fall ikkje, eg sjekka menyen på nettet, for uvant som eg er med fine rettar måtte eg jo sjekka om eg forsto kva maten dei serverte der var, eg har før sote og valt mat ut frå russisk rullett. Eg såg fort at her var prisar eg ikkje hadde råd å spleisa på, så eg var glad for at eg var invitert. Og i alle fall to av rettane hadde eg høyrt om før, så det skulle vel gå bra.

Første runde unnagjort, så var det neste bekymring. Kva skulle eg ha på meg. Og, fyren visste like lite om meg som eg om han, så han visste slett ikkje at eg er ei kvinne med vel store former, min eks ville skamlaust sagt tjukk. Ville han snu i døra, denne karen som baud meg ut usett og usjekka? Eg visste enno ikkje anna enn fornavnet hans, og han mitt. Ville eg bli ståande der og gapa, svolten med nasen mot vindaugsruta inn til restauranten utan nokon kavaler? Eg kasta bekymringane bak ryggen. Ute komen får ute vera, sa bestemor. Hadde eg sagt ja fekk eg la det stå til. Eg bestemte meg for ei hylse av ein kjole som smaug seg over volangane mine, det du ser er det du får.

Sidan eg alltid er ute i god tid, så traska eg rundt i sidegatene med sommarfuglar i magen både vel og lenge, for ikkje å stå der og trippa og verka overivrig ved restauranten når daten kom. Panikken var på plass no. Kva i all verda hadde eg gitt meg ut på. Og korleis skulle eg vita kven han var, og han kven eg var. Dette var rein galskap, det var like før eg snudde. Men eg kunne jo ikkje vera så uhøfleg og berre utebli heller. Og så var eg svolten. Næringvit har eg.

Det gjekk bra. Eg blei ikkje ståande att som ei attergløyme. For daten kom. Ein hyggeleg og allsidig kar, som spanderte trerettars middag og noko godt å drikka dertil. Han preika og eg åt. Og maten smaka vedunderleg. Eg kom meg på bussen heim så velfødd som berre mogeleg var. Og om nokon lurer på om vi skal møtast igjen, daten og eg? Han veit framleis ikkje etternamnet mitt. Men eg har no vore på mitt livs første og truleg siste blind date.

aleine på kafe…

Det er ikkje synd i den som sit aleine ved eit kafebord. I alle fall dei fleste av oss. Det treng ikkje seia at vi er einsame, at vi manglar sosial omgang eller er attegløymer om vi sit der og nyt ein god middag aleine, eller har ein kopp cappuccino aleine ved kafebordet, eller nyt eit kakestykke til kaffien. Det fins dei av oss som trivs med aleinetid, som har gode stunder utan selskap der vi sit med kaffien vår, som likar å berre vera i folkelivet utan å måtta konversera eller forhalda oss til andre. At vi rett og slett nyt å vera aleine ei stund i surret frå andre rundt.

Det skal liksom vera slik at vi skal vera i flokk, flokken vår. At går vi ut, så skal vi vera fleire. Eg fekk merka det godt den gongen eg gjekk ut for å dansa om helgane, mukk aleine. Er du her aleine, spurde folk. Kor tøff du er, sa andre. Men kjære vene, eg gjekk ut for å dansa fordi eg elskar å dansa, – andre gonger var eg ute med venner. For eg har venner om eg ofte er å sjå aleine på kafe. Ingen stader tenkjer eg så bra som på kafe aleine. Aldri dukkar de topp fleire gode idear enn når eg sit der og høyrer summing av prat rundt meg.

Nokon går på fjellet, og gjerne aleine. Det er ikkje synd i dei om dei ikkje har turfølgje. Somme av oss går aleine på kafe, og det er ikkje synd i oss om vi sit der ved bordet mukk aleine. Vi er ulike, vi har ulike behov. Nokon ville ikkje trivast aleine på kafe, slik eg ikkje trives aleine på fjelltur, eller på fjelltur i det heile tatt. Å vera i ei vennegruppe og dela latter og prat er topp og viktig, men for meg er det også viktig med aleinetida på kafeen. Det er då og der eg pustar med magen og fyller på mine indre rom. Så ikkje sjå på den som sit aleine med medkjensle, heller ørlite misunnelse.

Kor langt kan vi strekkja oss for å møta kvarandre, utan å gje frå oss vår integritet? Korleis kan vi møtast med motstridande haldningar og meiningar, og framleis halda fast på vårt eige? Når det spissar seg, når ulike meiningar gnissar mot kvarandre, når vi tar ulike konsekvensar av det vi ser og begge meiner vi har rett, korleis framleis møtast i omsorg og i respekt?

Når totalt ulike overtydingar møtes, er det så lett å gå i krig. Sjå motstandaren som fiende. La haldningar og meiningar ta over alt fokus i staden for å sjå mennesket bak den ein er ueinig med. Det blir baktaling, det blir å grava fram skit om den andre. Det bli å fordømma, anklaga, trykka ned. Og så misser vi kvarandre, vi som kanskje før var ein del av kvarandre sine liv.

Korleis lever vi med at vi ser så ulikt på ting? Ser ulikt på innvandring, ser ulikt på Trump, ser ulikt på likekjønna sin rett til kyrkjeleg vigsel. Og alt det andre, der prinsipp, djup overtyding, eller eige grunnlag å stå på blir truga. Er det mogeleg at vi framleis kan sjå kvarandre som medmenneske, at vi framleis kan vera gode med kvarandre, at vi kan visa kvarandre respekt og lytta til kvarandre og tala vel om kvarandre. Om vi aldri blir einige, kan vi likevel ha omsut for kvarandre?

Vi skal ikkje la bli å kjempa for det vi trur på, vi skal halda fast på vårt eige og stå opp for det vi trur på, men det skulle vel vera mogeleg å gjera dette i audmjuk respekt for dei som vi opplever som motstandarar, skulle det ikkje?

dei trigga dagar…

Kanskje ikkje alle har det slik, men for mange av oss kjem dei vonde dagane. Kanskje ikkje fordi noko fælt har skjedd eller fordi det er noko som særleg står på. Men vi har våre sår som blir trigga, eit lite ord, eit eller anna som skjer, og vi rasar inn i eit rom vi ikkje var førebudd på å koma inn i no. Så står vi der, og noko sårt og tungt er opna. Det riv i våre indre landskap, vi er i fritt fall i kjenslene våre. Dagen som kanskje starta optimistisk er bitt ei utfordring å koma gjennom. Og vi kjempar for å koma oss vidare, ut i det opne rommet vi vil vera i. Men så heng noko att.

Rart med desse gamle såra, med desse ømme punkta vi ber med oss, oftast godt gøymte. Rart med denne sårbare tynne huda som så fort kan revna. Vi kan ha trudd at det er ting vi er ferdige med, vi kan ha tenkt at dette er fortid og historie og gjeld ikkje lenger i livet i dag. Så brått stuper vi inn i det. Og iblant tar det også tid før vi forstår kva som har utløyst dette. Vi må stogga opp og leita etter, kva var det no som blei trigga? Vi kan bli sinte i vårt forsvar, vi kan overreagera, og dei rundt forstår ikkje kva dette er. Men det er livet vårt. Det er det som gjer oss til menneske og ikkje robotar. Vi kan bli berørte. Vi kan bli små og redde same kor vaksne og kloke vi er.

Dei vonde dagane. Dagane då vi særleg treng nokon å krypa nær, nokon som tar imot og forstår, det er ofte dei dagane vi kjenner oss mest einsame. Mest aleine. For kven kan ta imot det som vi ofte kjenner skam over, at vi reagerer som vi gjer. Vi vil så gjerne få livet til og at alt skal vera vakkert. Vi bit heller tennene saman og lar det vonde få gå endå djupare inn, riva enno meir opp av det vi har prøvd reparera. Når vi treng kvarandre mest, la oss våga be om den nærheten vi ønskjer. Snille jenter som ikkje ber om sjokolade får ikkje sjokolade, sa ei til meg ein gong. La oss leita rundt oss etter ei beslekta sjel som tåler den vi er, i vonde dagar som i gode. Dei er der kanskje, dei som kan møta oss også når vi treng vrengja ut det vi ikkje er stolte av. Viss vi tør kan det henda vi blit tatt imot og sjølv kan ta imot tilbake.