Det må vera lov å ikkje lika heilagdagar! Det må vera lov å seia det høgt også. Eg trivs best i kvardagane. Eg tok til meg Frode Grytten sine ord på TV 17. mai: “Eg er eit mandagsmenneske”. Når det er helg og høgtid mobiliserer eg. Finn på ting for å lura meg sjølv, så eg kan tru alt er heilt greit. Men så snart nokon seier god påske eller god pinse, eller god 17. mai for den saks skuld, så kjem tungsinnet og nappar i meg. Eg har aldri vore eit søndagsmenneske, eller eit festmenneske.

Eg har ikkje tenkt å analysera meg sjølv, leita etter grunnar til at det er slik, og grava meg ned i kva og kvifor. Eg aksepterer at det er slik. Eg er eit mandagsmenneske, (takk til Grytten), og eg vil gje meg sjølv lov til å vera det, og halda fram med å finna på ting når høgtidene kjem, om ikkje for å lura meg sjølv, så for å minna meg på at eg likevel har det ganske så OK. Så vil eg la dei som nyt dei etterlengta fridagane etter travle arbeidsveker få nyta i fred, og unna dei det.

Eg er no fødd med gullhår i ræva uansett!