Eg fekk ikkje ein stor kjærleik, eg fekk fleire kjærleikar.  Somme av dei så glødande at eg sto brend att. Og kvar av dei har sett spor i meg og gjort meg til den eg er.

Så rart at alt det såre er borte. Berre det gode er att. Ein varm eld i hjarta.

Ikkje ein av dei ville eg vore forutan!